Fraude, cybercriminilateit en geldsverduistering kunnen uw bedrijf ernstig schaden.
Zowel grote multinationals als kleine KMO's komen steeds vaker in aanraking met zulke illegale praktijgen.
Dzee daden worden (soms) te laat opgemerkt en kunnen de doodsteek zijn voor bedrijven. Laat u niet verrassen !

Wat wordt er door Fidelity verzekerd ?

1. Financiële verliezen door personeel of andere partijen in een vetrouwens positie.

- Diefstallen
- Fraude
- Geldverduistering
- Verbreken van vertrouwelijkheden
- Andere praktijken die schade berokkenen (vandalisme, enzo..)

2. Verliezen door een moderne vorm van economische criminaliteit

- Verliezen door het uitlekken van bedrijfsgeheimen
- Fraude door een externe 3de partij
- IT Fraude (Computer fraude)
- Schade berokkend door werknemers, met kwaadwillige bedoelingen tegenover 3de  partijen.

3. Verliezen geleden door een 3de partij die geen lid is/was van uw bedrijf.

- Cybercriminaliteit (phising, hacking, pharming,..)
- Diefstal, overvallen, fraude
- Vervalste identiteiten (president-fraude,..)

Juridische procedures tegen de dader(s) zijn mee verzekerd.

Wat zijn de voordelen van deze oplossing.

- Een polis op maat van uw bedrijf
- Uw rendabiliteit is beveiligd
- Geen impact op uw reputatie
- Betere omgaan met dit soort crisissen
- Minder financiële verliezen
- Een polis gemaakt om alle hedendaags bedreigingen te dekken.

Het is heel gemakkelijk: wij hebben enkel informatie nodig en geven u de details van onze verzekering, dit tijdens een bezoek aan uw bedrijf.

Elke bedrijf is anders en dus wordt de premie op maat gemaakt van elk bedrijf.
Dit gebeuiurt via deze criteria :

- Type handelsactiviteit
- Veiligheids concept van het bedrijf
- De structuur van het personeel
- De te verzekeren som
- Het aantal mensen in vetrouwensposities

Met deze kleine beetjes informatie kunnen een gepersonaliseerd polis concept opmaken, op maat van uw bedrijf en aan de juiste prijs.

Dit wordt bepaald door de grote van het direct verlies dat uw bedrijf geleden heeft, indien er voldoende bewijs is.
Het is niet altijd nodig om de verantwoordelijke te kunnen identificeren.
Indien u de nodige documentatie en bewijzen kunt voorleggen dat de oorzaak van deze fraude een actie is die in kwaadwilligheid geplegen en niet toegelaten was.

De gemakkelijkste vormen van bewijs zijn :

- Een schuldverklaring, indien mogelijk genotarieerd.
- Erkenning van schuld, erkent door de wettelijke instanties die zich met burgelijk recht of arbeidsrecht bezighouden.
- Andere vormen van bewijs. bv. audit rapporten, ondersteunende documenten of bonnen, ...

Ik heb een geval van frauduleuze activeiten, wat nu ?

- Informeer ons onmiddelijk.
- Beantwoord elke vraag
naar het beste van uw capaciteiten
- Zend ons al de documenten/bewijsmaterialen die nodig zijn.

Hoe eerder we een beeld krijgen van de fraude hoe sneller we u kunnen helpen.


 

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.