Preferential Payment Cover beschermt uw bedrijf tegen het fenomeen van terugvordering dat in Duitsland van toepassing is.
Indien één van uw klanten failliet gaat, is er een risico dat de curator een terugvordering vraagt van eerder betaalde facturen en dit over 10 jaar.
Dit kan over enorme bedragen gaan die uw eigen bedrijf in gevaar kan brengen.

Preferential Payment Cover is een aanvullende verzekering enkel voor huidige klanten van Euler Hermes. Deze is enkel geldig voor de terugvorderingen met betrekking tot Duitsland.

Indien u met klanten of leveranciers werkt in Duitsland heeft u het risico om met terugvorderingen te maken te krijgen. Deze praktijk kan soms ernstige schade leveren aan bedrijven die zich onvoldoende beschermen of hier weinig van weten.

 new-piktochart_883_4e04a50470c721a499f49e82d348e7901a862a21 Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.