WAT IS EEN KREDIETVERZEKERING?

​Een kredietverzekering, ook wel debiteurenverzekering genoemd, biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant in gebreke blijft bij het betalen van zijn handelsschulden. Zo'n situatie kan ontstaan doordat uw klant failliet gaat of niet binnen de gestelde termijn betaalt. Dergelijke risico's worden gewoonlijk aangeduid als commerciële risico's. Bedrijven die exporteren, kunnen zich bovendien beschermen tegen een aantal politieke risico's die betaling kunnen verhinderen of vertragen. Dit is aan de orde wanneer geen betaling wordt ontvangen als een direct gevolg van oorlog in het land van de afnemer, annulering van een contract door de overheid van het land van de afnemer, of wanneer een overheid voorschriften invoert die im- of export van goederen voorkomen dan wel de overdracht van harde valuta vanuit het land van de koper voorkomt of beperkt. ​

WIE GEBRUIKT EEN KREDIETVERZEKERING?

Elk bedrijf dat op open krediet zaken doet, kan profiteren van een kredietverzekering. De klanten van Euler Hermes variëren in omvang van kleine bedrijven tot grote multinationals. Bedrijven uit de meeste sectoren van de economie, zowel zakelijke dienstverleners als bedrijven die goederen verhandelen, hebben een kredietverzekering.

WELKE KREDIETVOORWAARDEN KUNNEN WORDEN BESCHERMD?

​Bedrijfskredietverzekering is bedoeld voor kortetermijn-handelsdebiteuren, die binnen één jaar vervallen.  ​

GELDT ER EEN MINIMUMOMZET?

Uit praktisch oogpunt dient u een jaaromzet van ten minste € 1.000.000 te genereren, wil het programma kosteneffectief zijn.

HOEVEEL KOST EEN KREDIETVERZEKERING?

Voor de meest gewilde polis wordt de premie berekend als een percentage van uw omzet. Gewoonlijk is dit percentage minder dan 1%, afhankelijk van de handelsgeschiedenis en historische debiteurenverliezen van uw bedrijf, uw handelssector en uw klantenbestand. Wanneer een politieke risicodekking is inbegrepen, kan de premie hoger zijn. Gezien het feit dat oninbare vorderingen gemiddeld zo'n 0,7% van de omzet bedragen, zal het merendeel van de bedrijven een kredietverzekering zeer kosteneffectief vinden, nog afgezien van alle andere voordelen op het gebied van verkoop.​

KAN IK GEWOON DEKKING KRIJGEN VOOR DE ACCOUNTS WAAROVER IK ME ZORGEN MAAK?

Geen verzekeringsprogramma kan op de lange duur werken als alleen dubieuze afnemers worden gedekt. Meer specifiek: niemand kan exact voorspellen wanneer een bedrijf in gebreke zal blijven. Euler Hermes verzekert op basis van de hele omzet. Dit heeft de meeste waarde voor de klanten en ondersteunt een langdurige relatie.

WELKE INCASSOMETHODEN HANTEERT U ?

We maken gebruik van de kracht van onze naam om per telefoon en schriftelijk te incasseren, en zo nodig kunnen we de incasso naadloos aan een juridische dienst overdragen, van vonnissen tot dwangbevelen.

HOEVEEL TIJD NEEMT EEN INCASSO GEMIDDELD IN BESLAG ?

Elk geval is uniek en het debiteurengedrag verschilt per land, maar in alle gevallen proberen we onmiddellijk tot overeenstemming te komen met uw debiteur. Ons doel is incassogevallen buitengerechtelijk af te handelen en onze ervaren incassomedewerkers kunnen u door dat proces loodsen, waar uw debiteur zich ook bevindt. ​

WAT GEBEURT ER ALS U DE VORDERING NIET KUNT INNEN ?

Als onze buitengerechtelijke inspanningen zijn uitgeput en u de incassoactiviteit wilt beëindigen, kunnen we de zaak sluiten. We kunnen u echter ook adviseren over de doelmatigheid van juridische stappen in de zaak in kwestie en over eventuele vervolgstappen om uw geld te incasseren.

WAT IS HET SCHADEVERGOEDINGSNIVEAU?

Het schadevergoedingsniveau varieert gewoonlijk van 80-100%; dit hangt echter af van de polis die u kiest, uw ervaring met kredietbeheer, uw debiteurenportefeuille en uw premietarget.

ALS IK SCHADE LIJD, HOE SNEL WORDT DE CLAIM DAN UITGEKEERD?

In het algemeen wordt de claim voor een binnenlandse schade binnen 60 dagen uitgekeerd. Bij exportschades kan dit een beetje langer duren, vanwege de wachttermijnen per land. Als de exportschade echter te maken heeft met een faillissement, wordt de claim uitgekeerd binnen 60 dagen na de datum dat de schade is ontstaan.

ZIJN ER ONLINE SERVICES BESCHIKBAAR?

Ja. Met EOLIS, het online polisbeheersysteem van Euler Hermes, kunt u kredietaanvragen of claims indienen en uw claims op elk gewenst moment volgen via internet.

HOEVEEL KANTOORLOCATIES HEBT U EN WAAR ZIJN ZE GEVESTIGD ?

Euler Hermes is maar liefst in ruim 50 landen gevestigd en heeft daarnaast nauwe samenwerkingsverbanden met externe juristen en incassoagenten in tal van landen, zodat we onze incassoservice in meer dan 130 landen kunnen aanbieden.

HOEVEEL INCASSEERDERS WERKEN ER IN UW VESTIGINGEN ?

We hebben meer dan 600 commerciële incassoprofessionals wereldwijd die over de juiste kennis en ervaring beschikken om uw geld te innen. Ze worden door onszelf opgeleid en blijven zich tijdens hun loopbaan voortdurend ontwikkelen. Ze begrijpen hoe ze echte ambassadeurs voor uw organisatie moeten zijn, terwijl ze toch volledig gefocust blijven op het incasseren van het geld waarop u recht hebt.​