Incasso van handelsschuld betreft het innen van achterstallige betalingen van bedrijven die geld schuldig zijn voor aan hen geleverde goederen of diensten.

 

Wist u dat...

  • ..bij 20% van de bedrijven wordt 50% van de facturen niet tijdig betaald. 
  • ...bedrijven incasso's niet genoeg opvolgen wegens tijdsgebrek ? Hierdoor leden 19% van de bedrijven verliezen door onbetaalde facturen die nooit geind werden.
  • ...bedrijven ook te weinig incasso opvolgen door te weinig kennis over de verschillende wetgevingen ?

 

Let op de signalen die waarschuwen voor wanbetaling

Het is niet altijd gemakkelijk om signalen van mogelijke wanbetalingen te herkennen od te identificeren. Nochtans zijn deze in een vroeg stadium al vaak zichtbaar en kan er nog ingegrepen worden. 

Enkele signalen zijn:

• Een toename van het aantal verzoeken om handelsreferenties.
• Een plotselinge afname of toename van bestellingen.
• Toename van verzoeken/geschillen. 
• Hoog personeelsverloop in het bedrijf van uw klant. 
• Meerdere gevallen van onbeleefdheden. 
• Betalingen worden langzamer of stoppen volledig, cheques worden geretourneerd. 
• E-mails komen terug.  
• Contactpersonen zijn onbereikbaar.

Als u bij uw klant een of meer van deze signalen opmerkt, kunt u het tij mogelijk nog keren door onmiddellijk in actie te komen !

Euler Hermes Collections-oplossingen voor commerciële incasso.
We voorzien in uitgebreide, professionele, commerciële incassoservices voor uw binnenlandse markt en wereldwijd. 

 

Wat kan Euler Hermes voor u betekenen ?

Ons primaire doel is betaling van uw vorderingen zeker te stellen, zonder goodwill of de handelsrelaties van uw bedrijf met uw klanten te schaden.
We kunnen het volledige proces voor u afhandelen, van het eerste contact met de debiteur tot en met eventuele gerechtelijke stappen in de lokale markt. 

Wij houden u steeds op de hoogte van de status en van nieuwe ontwikkelingen van uw incasso's.Waar ter wereld uw klant zich ook bevindt.

Wij bieden oplossingen aan voor :

• Binnenlandse incasso
• Buitenlandse incasso
• Gerechterlijke incasso
• Back-up service

 

Hoe kan Euler Hermes Collections helpen met binnenlandse debiteuren?

Euler Hermes Collections kan u op uw lokale markt een volledige binnenlandse incassoservice aanbieden. We voorzien in effectieve commerciële incasso-oplossingen voor binnenlandse debiteuren, waarbij we er steeds voor zorgen uw waardevolle handelsrelaties te behouden.


​Hoe kan Euler Hermes Collections helpen met internationale debiteuren?

Incasseren van vorderingen bij buitenlandse debiteuren kan bijzonder moeilijk zijn vanwege de locatie, tijdszone en taalbarrière.
Ons geïntegreerde "World Collection Network" van Euler Hermes-kantoren en externe aanbieders is actief in meer dan 130 landen. Alle klantbeheeractiviteiten en contacten worden echter gewoon verzorgd door uw lokale Euler Hermes-team.

​Hoe kan Euler Hermes Collections helpen met gerechtelijke procedures?

Euler Hermes Collections probeert uw vorderingen altijd in der minne te schikken. Indien er echter gerechtelijke actie nodig zijn, dan kunnen we de volledige procesvoering verzorgen, van een eerste advies tot een gerechtelijke uitspraak en dwangbevel. Voordat we actie ondernemen, informeren we u over de bijkomende kosten. We adviseren u bovendien over de verhouding tussen de kosten en slagingskansen.

 

Wat is de Euler Hermes Collections Back up Service?

Wanneer een klant insolvent wordt verklaard en er zich complicaties voordoen, ontvangen financiers vaak slechts een klein deel van hun vorderingen.
De Euler Hermes Collections Back up Service dient als vangnet ter ondersteuning van leningen, en biedt gemoedsrust en zekerheid aan financiers die hun klanten leningen verstrekken door securitisatie van handelsvorderingen.

Met de Euler Hermes Collections Back up Service kan dit risico worden afgedekt. Deze unieke oplossing garandeert dat in het geval van wanprestatie onmiddellijk actie wordt ondernomen. We innen vorderingen in elke markt door middel van buitengerechtelijke incasso of gerechtelijke procedures.

INCASSO PROCEDURE

Onze incassoprocedure bestaat uit een reeks acties gericht op het verkrijgen van de betaling. We kunnen opsporingsdiensten aanbieden voor debiteuren die zijn verhuisd of niet kunnen worden gecontacteerd.

Het is ons doel alle vorderingen in der minne te schikken. Klanten zijn soms echter genoodzaakt een gerechtelijke procedure te starten en ook dan kunnen we adviseren en actie ondernemen.

TIJD

Tijd is een kritieke factor.
Hoe eerder we uw schuldinformatie ontvangen, hoe sneller we actie kunnen ondernemen.

Picture10