ECONOMISCHE PUBLICATIES

Euler Hermes gebruikt zijn expertise om economisch onderzoek uit te voeren, trends te volgen en te voorspellen.

 

We beoordelen het risico van niet-betaling door bedrijven in een bepaald land om zo onze klanten te helpen bij het nemen van de beste beslissingen over hun internationale activiteiten. Onze methodologie bestaat uit het analyseren van honderden economische indicatoren, zowel kwantitatief als kwalitatief, om de economische en politieke omgeving, bedrijfsrisico's en financiering het in te schatten.

Economic Outlook
Insolvency and Payment Risk
Trade
InfographiC & graFIEKEN