Fraudeverzekering

Fraude brengt de cashflow van ondernemingen in gevaar

Hoewel preventie een eerste reflex moet zijn, bestaat het ‘zero-risico’ niet

De gevaren van fraude

De laatste jaren zien we een verhoging van het aantal gevallen van fraude en oplichting. De bedreiging neemt steeds andere vormen aan want fraudeurs werken met innovatieve methodes en technologieën die steeds gesofisticeerder zijn en helaas ook meer impact hebben. Hoewel klassieke fraudegevallen, zoals het vervreemden van fondsen en/of goederen, nog steeds bestaan zijn vandaag de dag veel criminelen “hackers” geworden.

Ondanks de preventieve maatregelen die bedrijven nemen, toont een studie van PWC aan dat, in de laatste 24 maanden, 45% van de Belgische bedrijven te maken hebben gekregen met een fraudegeval. Het meest voorkomende geval in België is cyberfraude (65%). Fraude zoals het vervreemden van fondsen of een “valse” leverancier doorgeven zijn echter sneller en gemakkelijker op te zetten. Om bedrijven een optimale bescherming te bieden en alle risico’s te dekken, heeft Euler Hermes “EH Cyber & Fraud Cover” ontwikkeld.

Fraude heeft evenveel impact op uw verlies- en winstrekening als een onbetaalde factuur. De gevolgen kunnen dramatisch zijn en in sommige gevallen zelfs tot faillissement leiden. Fraudebescherming is dus een bijkomende verzekering, complementair met krediet verzekering.

Het product

Euler Hermes Cyber & Fraud Cover is een schadeverzekering die de directe financiële verliezen dekt, evenals een aantal indirecte kosten verbonden aan schadegevallen.  Onze polis dekt 3 soorten fraude:

1.    Interne fraude: door een interne medewerker gepleegd, zoals misbruik van vertrouwen, of verduistering van activa. Deze kunnen zwaar doorwegen op de financiële gezondheid van de onderneming.

Alle statistieken tonen aan dat interne fraudegevallen de belangrijkste gevolgen kunnen hebben, zowel op financieel vlak als op vlak van reputatie. Procedures binnen de onderneming zijn vaak gebaseerd op vertrouwen en controlesystemen zijn onvoldoende uitgewerkt om fraude te voorkomen of te identificeren.

2.   Externe fraude of bedrog wordt vaak gepleegd door een derde partij met als doel geld of goederen te bemachtigen.

Met de nieuwste generatie fraudeurs is het aantal externe fraudegevallen de laatste jaren razend snel gegroeid. De technieken die de bedriegers gebruiken zijn o.a. identiteitsdiefstal, stem- of handtekeningvervalsing, overredingskracht, intimidatie, afpersing, valse e-mails en systeeminbraken.

3.    Cyberfraude en gegevenslekken door computermisbruik

In de loop van de laatste 24 maanden is 52% van de Belgische ondernemingen het slachtoffer geweest van een cyberaanval.

De technologische vooruitgang, de mobiliteit van de uitrusting, het groeiend aantal gegevens dat beschermd moet worden en de steile opgang van het gebruik van sociale netwerken maakt bedrijven kwetsbaarder voor cybercriminaliteit.

4.    Gerechtelijke procedures tegen de daders van of veronderstelde daden van fraude

De overname van de kosten die het gevolg zijn van cyberfraude en gewone fraude: recoverykosten en de-contaminatiekosten van de gegevens, kosten in het geval van cyberafpersing, kennisgevingskosten in het geval van ontvreemding van persoonlijke gegevens, kosten gemaakt voor het herstel van de reputatie van ondernemingen die het slachtoffer zijn geworden van fraude, kosten voor gerechtelijke procedures, extra onkosten en exploitatieverliezen...

 

De voordelen

De mogelijkheid om een verzekering te nemen op maat van uw bedrijf

  • Onmiddellijke bescherming zonder audit

  • Waarborgen en premies aangepast aan de grootte van uw onderneming

  • Geen vaste franchise, wel een niet-gegarandeerd percentage om de kleine schadegevallen te dekken

 De verzekeringskracht van Euler Hermes

  • Dekking voor uw bedrijf, filialen en succursalen binnen de Europese Economische Ruimte zijn gedekt

  • Een verzekeringspolis die uw onderneming indekt tegen de gevolgen van cyberfraude EN tegen fraude gepleegd door een derde of door een werknemer.

  • Een volledige bescherming tegen de directe en indirecte gevolgen van cyberfraude en gewone fraude

Euler Hermes, meer dan een verzekering: uw preventiegids

- Wij waarschuwen u voor nieuwe fraude en cyberfraudegevallen

- Wij stellen een preventiegids te beschikking en geven operationeel advies om u te helpen fraude te bestrijden

De bescherming en follow-up van experten van Euler Hermes voor uw schadedossier:

  • Toegang tot een cyberhotline voor bijstand in geval van een cyberaanval

  • Onmiddellijke individuele begeleiding bij ontdekking van een schadegeval

  • Schadeloosstelling binnen de 30 dagen

 

Waarom kiezen voor Euler Hermes?

Euler Hermes, wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen en een specialist als het gaat om borgstelling, garanties en incasso, is ook de belangrijkste Europese verzekeraar tegen frauderisico’s. Met 35 jaar ervaring in fraude en meer dan 7000 polissen in Europa voldoet Euler Hermes aan de behoeftes van bedrijven.

>> Klik hier voor het persbericht

>> Download hier de brochure