Voor bouw & vastgoed

Garanties voor bedrijven in de bouw- en vastgoedsector

Wij bieden de onderstaande garanties aan voor de bouw- en vastgoedsector. Welk type garantie u ook nodig hebt, wij maken graag een passend voorstel.

1.   De Wet Breyne waarborgen en voltooiingsgaranties

Om de koper te beschermen tegen een eventueel faillissement of financieel onvermogen van de aannemer of projectontwikkelaar, moet deze een garantie bieden aan de koper voor het geval hij de werken niet op een juiste wijze uitvoert.

Projectontwikkelaars dienen een voltooiingsgarantie van 100 % te vestigen. Euler Hermes biedt zulke voltooiingsgaranties aan.

2.   Waarborgen voor vastgoedmakelaars

Als vastgoedmakelaar geniet u in België van een verlaagd registratierecht bij aankoop van onroerende goederen. Dit enkel op voorwaarde dat een garantie neergelegd wordt ten gunste van de ‘Agentschap Vlaamse Belastingdienst/Registratiedienst’, waarop de Belastingdienst het teveel toegekende voordeel in registratierecht kan terugeisen.

3.   Bereidverklaringen of biedingsgaranties

Bij aanbestedingen moet u als aannemer een bereidverklaring afgeven. Deze bereidverklaring bewijst dat u een uitvoeringsgarantie kunt verstrekken zodra u de opdracht wint. 

4.   Uitvoeringsgaranties

Met een uitvoeringswaarborg of garantie krijgt de koper zekerheid dat het contract binnen de gestelde termijn en volgens de overeengekomen voorwaarden zal worden uitgevoerd door de aannemer of projectontwikkelaar. Bij niet-uitvoering of niet-correcte uitvoering doet de koper een beroep op de garantie en betaalt Euler Hermes het vastgelegde bedrag uit.

5.   Infrastructuurgaranties

Een garantie die een aannemer of projectontwikkelaar moet afgeven aan openbare besturen en die de aanleg van nutsvoorzieningen garandeert.

6.   Vooruitbetalingsgaranties

Een garantie die uw zakenrelatie de zekerheid geeft over de terugbetaling van ontvangen vooruitbetalingen of voorschotten, indien u uw verplichtingen tegenover de opdrachtgever niet zou nakomen.

7.   Betalingsgaranties

In bepaalde situaties kan u een grond of gebouw verwerven maar kan de definitieve verkoop pas doorgaan wanneer de verkoper zorgt dat bepaalde voorwaarden vervuld worden (vergunningen etc.).  In zulke gevallen kan de verkoper gebaat zijn met een betalingsgarantie zodat hij zeker is het geld te ontvangen op het moment dat hij alle voorwaarden van de verkoop heeft vervuld.

Meer informatie

Wij luisteren graag naar uw behoeften om de ideale garantie op te stellen. U kunt onze vertegenwoordigers bereiken op +32 (0)2 289 42 31 of via bonding@eulerhermes.com.