Euler Hermes > Incasso

Wat is incasso ?

Incasso van handelsschuld betreft het innen van achterstallige betalingen van bedrijven die geld schuldig zijn voor aan hen geleverde goederen of diensten.

Bedrijven worden ernstig geschaad door foutief aangepakte achterstallige betalingen. Het bezitten van een effectieve kredietbeheerstrategie zal zorgen dat problemen kunnen aangepast worden. Incasso kan lastig zijn, zeker bij buitenlandse markten, daarom is het gebruikelijk bij gezonde bedrijven om een betrouwbaar extern incassobureau in te schakelen voor het innen van achterstallige betalingen.

Euler Hermes Collections’ beproefde aanpak bij het innen van achterstallige facturen stoelt op een jarenlange deskundige ervaring op incassogebied. Ons primaire doel is het zo snel mogelijk verkrijgen van een volledige betaling en daarbij de relatie met uw klant in stand te houden.

incasso%20dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tijd is een kritieke factor. Hoe eerder we uw schuldinformatie ontvangen, hoe sneller we actie kunnen ondernemen. We doen er alles aan om achterstallige betalingen buitengerechtelijk te innen. Als onze mogelijkheden voor minnelijke schikking zijn uitgeput en een vordering onbetaald blijft, kan het echter nodig zijn een gerechtelijke procedure te starten.

In dat geval kunnen we u adviseren en bieden we u gunstige juridische tarieven voor de procesvoering, van een initiële beoordeling tot een gerechtelijke uitspraak en dwangbevel. We informeren u vooraf over alle kosten en gaan pas tot actie over wanneer u daarmee instemt.

 

 

Euler Hermes Collections voorziet in een mondiale commerciële incassoservice met daadwerkelijke end-to-end capaciteit.


 • De naam Euler Hermes
  Als erkende brancheleider binnen de kredietverzekeringssector heeft onze naam een aanzienlijk effect op wanbetalers.
  Door in actie te komen en te escaleren naar derden, laat u uw klant zien dat u ernst maakt met tijdige betaling.

 • Specialistische deskundigheid
  Met onze gespecialiseerde focus op business-to-business incasso beschikken we zowel over de ervaring als over de expertise om uw commerciële vorderingen in elke markt effectief te innen.

 • Wereldwijde bedrijvenkennis
  Als onderdeel van de Euler Hermes Groep hebben we toegang tot de meest recente informatie van bedrijven, zo kunnen we vaak belangrijke informatie of zelfs sleutelpersonen traceren die voor andere incassobureaus eenvoudigweg onvindbaar zouden blijven.
  Ons Credit Intelligence-informatiesysteem
  verschaft ons extra kennis. Dit uitzonderlijk netwerk van informatiebronnen combineert actuele gegevens uit de eerste hand over 40 miljoen bedrijven wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 • World Collection Network
  Ons World Collection Network stelt ons in staat overal ter wereld incassoservices aan te bieden. We voeren onderhandelingen in verschillende talen en kennen de fijne kneepjes van de plaatselijke rechtssystemen.
 • Financiële kracht en betrouwbaarheid
  We zijn onderdeel van Euler Hermes, een onderneming van Allianz, leider op het gebied van kredietverzekeringen.
  Als uw incassobureau innen we geregeld grote bedragen namens u, en als onderdeel van de Euler Hermes Groep bieden wij u de zekerheden die een langdurig partnerschap mogelijk maken.

Het gevaar van wanbetalers

Wist je dat bij 20% van de bedrijven in België dat 50% van de facturen te laat betaald worden ?
Dit kan leiden tot ernstige financiële schade, gereduceerde cash flow en een vertraging van uw groeipotentieel.
Wanneer u achterstallige betalingen beheert en vermijdt, kunt u zich focussen op een effectievere bedrijfsvoering. Er bestaan verschillende methoden om deze te vermijden en af te handelen.

Een goede preventie kan uw bedrijf redden, maar hoe herkent men wanbetalingen?

​​

 Let op de signalen die waarschuwen voor wanbetaling

Soms zijn in een vroeg stadium al signalen zichtbaar, deze zijn ondermeer: 

 • Een toename van het aantal verzoeken om handelsreferenties. 
 • Een plotselinge afname of toename van bestellingen.
 • Toename van verzoeken/geschillen. 
 • Hoog personeelsverloop. 
 • Verhoogde gevallen van onbeleefdheden. 
 • Betalingen worden langzamer of stoppen, cheques worden geretourneerd.  
 • E-mails komen terug.  
 • Contactpersonen zijn onbereikbaar.

Als u bij uw klant één of meer van deze signalen opmerkt, kunt u het tij mogelijk nog keren door onmiddellijk in actie te komen !

10 stappen om achterstallige betalingen te vermijden en te beheren

 Met deze stappen kunt u achterstallige betalingen vermijden en beheren:

1. Weet met wie u zakendoet. 

2. Vul een kredietaanvraagformulier in.

3. Kom duidelijke algemene voorwaarden overeen.

4. Bepaal de juiste kredietvoorwaarden en -limieten.

5. Hanteer een degelijke kredietcontrole proces.

6. Communiceer regelmatig.

7. Handel proactief.

8. Zorg voor een assertieve follow-up.

9. Vermijd betalingen via cheques.

10. Maak afspraken met een extern incassobureau.

Binnenlandse incasso 

Onze incassoprocedure bestaat uit een reeks escalerende brieven, telefoongesprekken, e-mails en (in bepaalde markten) bezoeken, gericht op het verkrijgen van betaling. We kunnen opsporingsdiensten aanbieden voor debiteuren die zijn verhuisd of niet kunnen worden gecontacteerd.  Het is ons doel alle vorderingen in der minne te schikken. Klanten zijn soms echter genoodzaakt een gerechtelijke procedure te starten en ook dan kunnen we adviseren en actie ondernemen.

Buitenlandse incasso

Incasseren van vorderingen bij buitenlandse debiteuren kan bijzonder moeilijk zijn vanwege de locatie, tijdszone en taalbarrière. Ons geïntegreerde World Collection Network van Euler Hermes-kantoren en externe aanbieders is actief in meer dan 130 landen. Alle klantbeheeractiviteiten en contacten worden echter gewoon verzorgd door uw lokale Euler Hermes-team.

Uw vordering wordt verwerkt door ons ervaren World Collection Network en wordt geïnd vanuit de nabije omgeving van uw debiteur.

Gerechterlijke incasso

Euler Hermes Collections probeert uw vorderingen altijd in der minne te schikken. Mocht echter gerechtelijke actie nodig zijn, dan kunnen we de volledige procesvoering verzorgen, van een eerste advies tot een gerechtelijke uitspraak en dwangbevel.
De kosten en het tijdspad van een gerechtelijke procedure zijn voor elk land anders. Voordat we actie ondernemen, zorgen we er altijd voor dat u volledig op de hoogte bent van het proces, de kosten en de slagingskans.

 

Back-up service

De risico’s voor financiers variëren wanneer het gaat om securitisatie. Wanneer een klant insolvent wordt verklaard en er zich complicaties voordoen, ontvangen financiers vaak slechts een klein deel van hun vorderingen.
Met de Euler Hermes Collections Back up Service kan dit risico worden afgedekt.
De Euler Hermes Collections Back up Service dient als vangnet ter ondersteuning van leningen.

Deze unieke oplossing garandeert dat in het geval van wanprestatie, onmiddellijk actie wordt ondernomen. Binnen 24 uur verzendt Euler Hermes Collections een vooraf overeengekomen brieven aan de debiteuren van de klant (schuldenaren), waarin deze in hun eigen taal worden geïnformeerd over het feit dat de wettelijke eigendom van de vordering rust bij de financier. We innen vorderingen in elke markt door middel van buitengerechtelijke incasso of gerechtelijke procedures.

Als onderdeel van de Back up Service vinden geregeld overdrachten plaats van portfoliogegevens. Wij controleren de belangrijkste details en houden de financiers op de hoogte van de status van klanten en debiteuren. Regelmatig worden tests uitgevoerd, zodat Euler Hermes Collections steeds startklaar is.

DE EH incasso App ‘Land of Payment’

 • Lees & leer over incasso-culteren en werkwijzes wereldwijd.
 • Ontdek onze landen-beoordelingen.
 • Kom meer te weten over het EH incassonetwerk.
 • Beheer jouw persoonlijke bibliotheek online of offline.
 • Ontvang een bericht bij nieuwe publicaties.
apple%20app   apple%20app