EH-SmartView

EH SmartView is een veilige online tool voor de risicobewaking van uw klantenportefeuille en geeft u aan de hand van een reeks risicorapporten rechtstreeks toegang tot onze exclusieve marktkennis. EH SmartView richt zich tot financiële managers, kredietmanagers of risicobeheerders die bedrijfsbalansen volgen om weloverwogen beslissingen te nemen.

De slimme kijk op risico's en opportuniteitenPROD_PP_004

EH SmartView is ontworpen voor iedereen die de handelsvorderingen van een bedrijf uit een centraal perspectief moet volgen.

Gebruik deze tool om uw klantenrisico te beoordelen en groeikansen te benutten, met volledige managementrapporten voor een geïnformeerde besluitvorming.

Dankzij de dagelijkse vernieuwing van de gegevens worden het risicobeheer en de optimalisatie van opportuniteiten gemakkelijker en accurater dan ooit!

Reageer onmiddelijk op risico's en opportuniteiten

EH SmartView is meer dan alleen een reportingtool: het platform stelt u in staat om uw salesresources op meer productieve opportuniteiten te focussen en zo uw omzet en cashflow te verbeteren. 

Wij doen dat door u inzicht te bieden in de kennis achter onze EH Grade. Wij stellen tevens een volledige reeks kritieke managementrapporten ter beschikking. 

De EH Grade is het resultaat van de financiële monitoring van uw klant. We kennen elke klant een score toe die de gezondheid van zijn activiteiten en zijn manier van zakendoen weergeeft.

Mogelijkheden van EH Smartview

 EH SmartView stelt u in staat om:

 • Via het hoofddashboard een overzicht van de risico-KPI’s van uw portefeuille te bekijken.

 • Het acceptatieniveau van uw limieten te analyseren: Per grade, per handelssector of per polis.

 • Het risicoprofiel van uw klanten per land te monitoren.

 • Veranderingen van de kredietwaardigheid van uw klanten vast te stellen.

 • Uw totaal aan dekking te bekijken op een kopersgroep.

Voordelen van EH Smartview

 • De juiste informatie op het juiste moment –helder en beknopt

 • Een beter overzicht om risico’s te beperken.

 • Meer controle over uw kopersportefeuille voor maximale opportuniteiten.

 • Bevordering van een risicobeheerscultuur.

 • Een hulpmiddel om uw bedrijf te beschermen en te doen groeien.

Neem de juiste beslissingen

EH SmartView geeft u een beeld van uw debiteuren en kennis van uw markten. Het stimuleert een cultuur van risicobeheersing in uw organisatie en stelt u in staat uw besluitvormingsprocessen te delen met uw vakgenoten.

Zo kunt u de juiste beslissingen nemen voor toekomstige groei.

U kunt nu gemakkelijker besluiten om marges te verhogen wanneer een klant een hoog risico vormt, of betaaltermijnen te beperken of groei te stimuleren in goed presterende sectoren.

   

  Wij stellen EH SmartView ter beschikking van al onze 360° en World policy klanten. Heeft u interesse ?
  Stuur dan een e-mail naar asdbe@eulerhermes.com of neem contact op met uw relationship manager.