UW PROBLEEM: TE WEINIG DEKKING

  • Verkreeg u een lagere kredietlimiet dan gevraagd?
  • Bent u op zoek naar extra bescherming op één bepaalde debiteur?

 

ONZE OPLOSSING: EEN BIJKOMENDE VERZEKERING  

Met CAP Europe krijgt u meer dekking op afnemers dan onder de bestaande kredietverzekering mogelijk is. CAP Europe is een toevoeging op uw primaire polis. Deze dekking kan tijdelijk op permanent worden ingezet.

 

UW VOORDELEN:

  • Extra dekking op debiteuren in binnen-of buitenland.
  • Flexibel in te zetten op debiteuren van uw keuze.
  • Biedt zelfs voor negatief beoordeelde debiteuren mogelijkheden.
  • Een CAP polis wordt KOSTELOOS opgestart, u betaalt enkel kosten voor gebruik.
  • Gemakkelijk online te volgen via ons kredietbeheer systeem Eolis.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Extra dekking met cap

bulleWhite