Voor mode & textielsector

CreaModint Polis

Laat geen steek vallen met de CreaModint Polis

Enerzijds kennen Modint en Creamoda met zo'n 800 leden in de mode-, interieur-, tapijt- en textielsector deze industrieën en haar uitdagingen als geen ander.
Anderzijds analyseert Euler Hermes dagelijks het betalingsgedrag, de solvabiliteit en kwaliteit van uw klanten over de hele wereld.

Juist daarom biedt deze samenwerking tussen Modint, Creamoda en Euler Hermes u een unieke en optimale mix van expertise en zekerheid van betaling.​

 

Het risico dat uw klanten uw facturen niet betalen kan ingrijpende financiële gevolgen hebben. Of u nu zaken doet in het binnen- of buitenland, voor elke onderneming werken we een polis uit die flexibel is en precies aansluit op uw behoeftes.

 

Uw Voordelen:

  • Risicobeheer op maat.

  • Optimale mix van (sector)kennis en expertise.

  • Voordelig ledentarief.

  • Betere leen- en financieringsmogelijkheden.

  • Gegarandeerde betaling.

 

Neem de draad op...
Voor meer informatie, neem gerust contact op met één van onze adviseurs via het nummer 02/289 31 11.

 

 

Wie zijn Creamoda en Modint Credit & Finance?

Creamoda behartigt als beroepsorganisatie van de Belgische kledings- en confextiesector de belangen van haar leden en adviseert, stimuleert, begeleidt en verdedigt haar leden overal waar nodig.

 

Modint Credit & Finance is een dochteronderneming van de Nederlandse zusterorganisatie van Creamoda, en marktleider in de mode- en textielsector met meer dan 75 jaar ervaring in kredietmanagement. Modint Credit & Finance biedt een specifiek branche concept voor al uw afnemers in Europa. Van aanmaning tot gerechtelijk incasso behandelen wij uw achterstallige vorderingen op commercieel veranwoorde wijze.