5 criteria om de meest geschikte verzekeraar te vinden voor borgstellingen en garanties

shutterstock_654207409 LR.jpg


Bij een borgstelling of garantie garandeert een derde partij dat uw financiële verplichtingen worden nagekomen. Zeker bij omvangrijke projecten, zoals (internationaal) transport en logistiek, vastgoedprojecten of de aankoop van kapitaalgoederen, zijn deze borgstellingen gebruikelijk en vaak zelfs cruciaal om tot een deal te komen. Klassiek waren het banken die dergelijke borgstellingen afleverden, maar deze activiteit verschuift steeds meer naar verzekeraars. Toch zijn er belangrijke onderlinge verschillen waar u best rekening mee houdt.

1.     1. Kwaliteit van de verzekeraar
Wanneer u aan uw begunstigden een borgstelling kunt bieden die is uitgegeven door een ervaren verzekeraar met een gevestigde naam, dan boezemt dit vertrouwen in. Hierdoor heeft u een streepje voor om de opdracht te kunnen binnenhalen. Verder is het belangrijk dat de verzekeraar beschikt over een uitgebouwd team van commerciële en administratieve medewerkers die u een goede service kunnen bieden.

 

.        2. Financiële rating
Onafhankelijke ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Fitch en Moody evalueren de kredietwaardigheid van financiële instellingen en verzekeraars. Deze ratings zijn van groot belang omdat ze een parameter zijn van de terugbetalingscapaciteit. Bovendien vragen partijen soms minimale ratings waaraan verzekeraars moeten voldoen om een borgstelling te mogen aanbieden.

 

.        3. Capaciteit
Grotere projecten met een serieuze financiële omvang vragen om borgstellingen voor aanzienlijke bedragen. Dit betekent dat u moet kunnen terugvallen op een verzekeraar die over voldoende capaciteit beschikt om u een dergelijke garantie te kunnen bieden.

 

4.     4. Internationaal netwerk
Wanneer u - zoals vele Belgische ondernemingen - ook internationaal actief bent, moet u kunnen rekenen op een verzekeraar die internationaal actief is. Een wereldwijd netwerk van eigen internationale filialen en/of partners waarmee er samenwerkingsovereenkomsten bestaan, is een absolute must. Op die manier kunt u garanties uitgeven in de taal en volgens de gewoonten van het land van de begunstigde.

 

5.      5. Eenvoudig toegang
Een portaal waar u al uw uitstaande garanties kunt raadplegen, uw overblijvende capaciteit kunt zien, uw facturatie kunt opvolgen … wordt meer en meer de minimale standaard. Een gebruiksvriendelijk portaal biedt u de mogelijkheid om efficiënt en in real time al uw borgstellingen op te volgen.

Conclusie: voor borgstellingen en garanties heeft u nood aan een partner die vertrouwen uitstraalt, zowel voor uzelf als voor de partijen waarmee u in zee gaat. Expertise en knowhow zijn daarbij cruciaal. Zoek bovendien naar een partner die u kan ondersteunen bij het realiseren van al uw projecten, ongeacht hun omvang of internationale dimensie.


Lees ook ons artikel “Borgstellingen: 5 redenen waarom een verzekeraar een interessant alternatief is voor een bank”

5 criteria om de meest geschikte verzekeraar te vinden voor borgstellingen en garanties