Borgstellingen: 5 redenen waarom een verzekeraar een interessant alternatief is voor een bank

19.06.2018

 

bonding 

 

Voor het stellen van borgstellingen in het kader van contractuele of wettelijke verplichtingen hebben bedrijven de keuze tussen banken en verzekeraars. Vijf argumenten waar verzekeraars het verschil maken.

 

1. Kredietlijnen moeten niet worden opgenomen

Borgstellingen (in het bankjargon meestal bankgaranties genaamd) zijn meestal één van de gebruiksvormen van gemengde kredietlijnen op korte termijn die banken verstrekken, net zoals kaskrediet en straight loans. Dit betekent dat elke borgstelling een verbruik van deze kredietlijn met zich meebrengt. Maar niet als die via een verzekeraar verloopt. Zo houdt uw bedrijf dus ruimte vrij op de gemengde kredietlijnen bij de bank.

 

2. Borgstellingen via een verzekeraar vallen niet onder aan de bank verstrekte zekerheden

Wanneer een bank een kredietopening ter beschikking stelt, moet u als onderneming op uw beurt zekerheden en convenanten aan de bank(en) verstrekken. Gezien borgstellingen een gebruiksvorm zijn van deze kredietopening, verleent u zodoende ook zekerheden voor de opnames onder de vorm van borgstellingen. Dat is niet het geval als u een borgstelling uitgeeft via een verzekeraar.

 

3. Gespecialiseerde bond managers adviseren alleen over borgstellingen

Een corporate banker bij een grote bank is meer een generalist dan een specialist. Hij wordt verondersteld advies te verlenen voor de financiering van investeringsprojecten, werkkapitaalbehoeftes, cash management, verzekeringen, kredietkaarten … en inderdaad ook voor borgstellingen. Bij een gespecialiseerde verzekeraar is het een gespecialiseerde ‘bondmanager’ die zich voor de volle 100 % toelegt op de materie van borgstellingen. Voor hem is dat dus geen bijzaak, maar de enige hoofdzaak, en dus is hij uitstekend geplaatst om bedrijven hierover deskundig te adviseren.

 

4. Verzekeraars kunnen een borgstelling op maat bieden

Banken zullen in eerste instantie vaak standaard bankgaranties ‘op eerste verzoek’ aanbieden, wat inhoudt dat de bank meteen cash moet betalen in geval er beroep wordt gedaan op de garantie. Een niet ongevaarlijke situatie waardoor u als bedrijf in een zwakke positie kan komen te staan ten opzichte van uw tegenpartij. Nochtans kunt u als bedrijf op basis van uw onderhandelingssterkte dikwijls andere voorwaarden negotiëren. De bondmanager van de verzekeraar heeft hier vanuit zijn achtergrond veel aandacht voor en kan u proactief wijzen op de gevaren van sommige garanties die door uw contractpartners wordt gevraagd en u begeleiden bij de opstelling van ‘evenwichtige’ garantieteksten.

 

5. Verzekeraars beschikken over performante technologie en ervaren specialisten

De administratie die gepaard gaat met borgstellingen is niet te onderschatten. Minstens drie partijen zijn betrokken (opdrachtgever – garantieverstrekker – begunstigde), veel onderlinge communicatie is nodig en deze dient snel en punctueel te verlopen. Bij verzekeraars is deze administratie in handen van gespecialiseerde administratieve medewerkers. Verder is de software die gespecialiseerde verzekeraars aanbieden specifiek ontwikkeld voor het beheer van borgstellingen.

 

Conclusie: gespecialiseerde verzekeringsinstellingen en banken bieden allebei borgstellingen aan. Voor de ene is het core business, voor de andere een niche. Aan u de keuze met welke partij u in zee gaat.

 

Wenst u meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op.